Nominerade till valberedningen i Leksands IF

Måndagen 26 juni hålls årsmöte i Leksands IF. I dagarna nominerades flera kandidater av enskilda medlemmar till både styrelsen och valberedningen.

LIF News tog kontakt med de nominerade för att ta reda på vad de anser att de kan bidra med i Leksands IF och här presenteras de som endast är nominerade till valberedningen.

Peter Brask, Agneta Ljungberg och Torbjörn Olsson är nominerade till både styrelsen och valberedningen och presenteras i vår artikel med de nominerade till styrelsen som du kan läsa här.

Claes Hammarsten Thirus och Christer Siik i LIF TV 2017 i Leksand. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Claes Hammarsten Tirus

– Claes heter jag och bor i Leksand med min fru och vår son i en central by i Leksand som heter Övermo. Är 48 år och jobbar idag på Bokstaven med försäljning och ansvarar för Magasin Leksand (tidigare Leksandsbladet). Jag har egentligen levt med LIF genom hela livet och föreningen har en enormt stor plats i mitt hjärta. Spelade upp till juniornivå, följt laget slaviskt från läktaren under en lång period och har jobbat tolv år operativt på Leksands IF med kommunikation och marknadsföring. Är just nu även materialare för sonens U14-lag i LIF ungdom.

Hur är din syn på var/vilket läge/situation Leksands IF befinner sig i 2023?

– Jag skulle nog säga att föreningen är i ett utomordentligt bra läge 2023 och har skapat sig fantastiska förutsättningar att utveckla såväl elitsektionen som ungdomsverksamheten framgent. Nu när herrarna mer eller mindre etablerat sig i SHL ges möjligheten att arbeta bredare än tidigare år och möjligheterna för den operativa organisationen att bryta ny mark känns starkare och stabilare än på väldigt länge.

Vilka är de tre viktigaste punkterna för att föra LIF framåt?

Engagemanget

– Det breda engagemanget som finns för LIF på läktarna tror jag kan bli ännu starkare utanför arenorna i hela landet. Vart än LIF spelar finns det stöd och ett fantastiskt engagemang för föreningen även när det blåser motvind och skall lilla orten Leksand, med 16.000 invånare i kommunen, stå starka mot storstadslagen i framtiden tror jag att det kommer bli än mer viktigt att bredda engagemanget runt hela Leksands IF.

Ungdomsverksamheten.

– Vi har alla förutsättningar här i byn att skapa förutsättningar till att fostra nya talanger och som ekonomin ser ut runt elithockeyn idag tror jag det kommer bli enormt viktigt att skapa en attraktiv och stark utbildning för såväl ledare och spelare i ungdomsåren för att kunna fostra nya stjärnor som i slutet på sin ungdomshockey kan slussas in i elitverksamheten med LIF som moderklubb.

– Vi kommer behöva fler spelare i framtiden som gått hela vägen genom föreningen och blivit stora förebilder för de unga på samma sätt som exempelvis bröderna Fredrik och Filip Forsberg, Viktor Rask, Emil Heineman, Isak Rosén och Johan Hedberg gjort och med en stabil elitverksamhet på plats skapas möjligheten att ta ungdomsverksamheten till nästa nivå.

Transparens 

– För att nå visionen ”Ett Leksands IF” krävs en transparens och öppenhet i arbetet med hela föreningen för att stärka engagemanget och det är min fulla övertygelse att kyrkbåten Leksands IF blir svårslagen på sikt, när och om vi alla är beredda att ro åt samma håll. Man brukar säga att framrutan är större än backspegeln av en anledning och jag tror precis det är vad föreningen behöver göra för att skapa ny historia och förvalta den vit/blåa kulturen till kommande generationer.

Vad kommer du att bidra med i valberedningen?

– Skulle jag ta en plats i den kommande så är min ambition att noga följa styrelsens arbete för att tillsammans med övriga i valberedningen säkerställa att vi har rätt kompetens för att ta Leksands IF in i framtiden. Jag är oerhört hedrad över att bli nominerad och kommer göra allt jag kan för att förvalta medlemmarnas förtroende om så blir fallet.

Håkan Danielsson Wahl.

Håkan Danielsson Wahl

– Jag har varit leksing hela mitt liv. Uppväxt i Borlänge och fick tidigt följa med pappa till gamla isstadion med puckarna i taket, träbänkar med lösa sittdynor som kastades in på isen efter matchen och har sett legender som Jarmo Mäkitalo och Thomas ”Lill-Affa” Jonsson, o.s.v. Bor sedan nio år i Leksand med fru och tre barn, och har säsongskort på Norra Stå via Superstars. Jag är 47 år och arbetar fackligt som regional ombudsman på Unionen Dalarna.

Hur är din syn på var/vilket läge/situation Leksands IF befinner sig i 2023?

– Det är ju ingen enkel fråga att svara på utan att gå in på vad det är man menar för det finns så många olika delar. Rent sportsligt var såklart senaste säsongen en missräkning men ser man det ur ett lite mer historiskt perspektiv har vi ändå etablerat oss i SHL. Det är inget fel på att höja kravbilden och målet ska vara SM-guld, någon annan ambition kan vi ju inte ha, och det krävs såklart tålamod men för att nå dit krävs en proffsig organisation över hela linjen.

– Vilket leder mig till varför min syn på läget vi befinner oss i är bekymmersamt. Jag förstår att det som utomstående medlem är svårt att förstå och kunna sätta sig in i vad det är som händer och sker inom föreningen. Jag begriper långt ifrån allt heller men har tack vare mina kontakter och nyfikna sinnelag viss koll, och det som gör mig mycket fundersam, och framför allt orolig, är oviljan till transparens.

– Uppfattningen jag har fått är att så fort någon gör sin röst hörd och ställer frågor betraktas man som besvärlig. Att om man har en avvikande åsikt riskerar man helt sonika att uteslutas från möten där besluten fattas. Att motioner som tillkom för att öka transparensen aktivt motarbetats och bland annat landat i beslut som innebär precis raka motsatsen.

– Att sittande valberedning, utan vare sig förankring eller minsta förvarning till medlemmarna, beslutat att styrelserna ska ”speglas”, hittat kandidater utan anknytning till LIF och fullt medvetet kommunicerar allt i sista stund för att på ett effektivt sätt undanröja alla chanser till motförslag eller ens en diskussion om vad som är bäst för Leksands IF. Det är inte att vara transparent.

Vad kommer du att bidra med i valberedningens arbete?

– Till att börja med vill jag understryka att jag på intet sätt är vald, jag ingår inte i det förslag till valberedning som ligger, och att jag har full respekt för den demokratiska processen. Men vill medlemmarna ha mig har jag bestämt att jag vill vara med och bidra på de sätt jag kan att få LIF på rätt köl och inte bara sitta på läktaren.

– Jag sitter med i två olika valberedningar via mitt jobb idag, har god insyn i en tredje och sitter som styrelseledamot i Unionen Dalarnas regionstyrelse. Som anställd i en medlemsstyrd organisation vet jag vad medlemsdemokrati innebär, hur det är att jobba på en sådan och vad det kan få för konsekvenser om man inte lyssnar in medlemmarnas synpunkter. 

– Jag är en stark förespråkare för att i en medlemsstyrd organisation ska medlemmarna ha möjlighet till insyn. Det upplever jag inte finns idag. De som känner mig vet att jag inte håller tyst om jag har en avvikande åsikt men att jag även är prestigelös och böjer mig för majoriteten när det väl ska fattas beslut. Men jag vill ha högt i tak på riktigt, inte bara på pappret, och att man kan skilja på sak och person. 

– Jag vill bidra till en aktiv valberedning som deltar på styrelsemötena, som har örat mot rälsen för att kunna fånga upp diskussioner och uppfattningar bland våra medlemmar såväl i Tegera, ute på Noret som på sociala medier. Jag är också av åsikten att alla som är nominerade till de olika uppdragen ska ha möjlighet att komma till tals. Valberedningens jobb är att delge sitt förslag och motivera det. Men övriga nominerade måste också få chansen att tala om vad man står för, vilken kompetens man kan bidra med och vad man vill med sin kandidatur. Det upplever jag saknas helt idag.