Kajsa Rosén: ”Föreningen har kommit långt i sin utveckling”

Kajsa Rosén. Där har ni personen som föreslås bli Leksands IF:s nya ordförande. I denna intervju får hon kommentera hur hon tänker det nya strategiska arbetet med kommittéer i fokus, vad hon tycker om att bara två av 14 personer från nuvarande styrelse är kvar och hur hon ser på att styrelserna speglas.

För nio dagar la valberedningen fram det nya styrelseförslaget där Kajsa Rosén är föreslagen som ordförande både i ideella- och aktiebolagsstyrelsen. LIF News presenterar nu den första av två delar i en lång intervju med Rosén.

Hur har du resonerat när du tackat ja till att föreslås som ordförande?
– Jag har resonerat som så att föreningen har kommit väldigt långt i sin utveckling. Jag ser att jag är ganska väl insatt i den och kan föreningen ganska väl. Därför skulle jag tycka det vore jättekul att fortsätta den här utvecklingen, tillsammans med övriga styrelseledamöter, övriga organisationen och dess medlemmar.

Fanns det några tveksamheter kring att tacka ja?
– Oj, nej, inte när valberedningen hade motiverat hur de tänkte.

Hur gick processen till?
– Vi har ju jobbat i styrelsen hela året och valberedningen har varit väl integrerad i vårt arbete och ganska tidigt intervjuat de olika ledamöterna och följt styrelsens arbete och sådant. Jag har jobbat väldigt nära ordföranden i bolaget, Claes Bergström, och det var väl egentligen han som börjat föra upp den här frågan på tapeten, att ha mig som ordförande. Han tyckte det var dags för succession och så vidare. Så det var egentligen Claes som satte igång mina tankar kring det här.

När kände du från valberedningens håll att du kommer bli föreslagen som ordförande?
– Vad kan det ha varit? En månad eller ett par veckor innan de gick ut med sitt förslag. Någonstans där.

Hur har din dialog med valberedningen varit under processen?
– Jag och valberedningen har haft en dialog kring vilka funktioner som är viktiga i en sådan här styrelse, och vilka kompetenser man behöver. Sen har det varit upp till valberedningen att plocka fram namn förstås. Det är deras jobb, inte mitt.

Vad är viktigt för dig att en styrelse som leder Leksands IF har?
– Jag tycker det är viktigt att man brinner för uppgiften. Det vill säga att Leksands IF ska fortsätta att vara och utvecklas till en ledande föreningen i hockey-Sverige. Man måste brinna för den uppgiften. Sen behövs det ett antal olika kompetensområden för att kravställa och jobba med att utveckla de strategier föreningen behöver. Sen tänker jag också att styrelsens samlade kompetenser – naturligtvis genom sina olika kompetensområden – kan stötta organisationen i de sakområden man har kompetens inom.

Hur ser du på att det varit stor ruljans på folk i styrelsen om man jämför de sittande styrelserna med det nya förslaget?
– Ja… är det det? Jag ser det nog som att det finns mycket kompetens, både från förenings- och bolagsstyrelsen som kommer med nu. Men plus några kompletteringar så det tror jag är en bra mix för att ta oss framåt. Man får heller inte glömma att det finns väldigt mycket gjort i form av strategiarbete och sådär, som vi nu ska ta vidare helt enkelt.

Det är sju personer från AB:t som inte fortsätter, du är den enda där som fortsätter, och från ideella är det två som fortsätter. Så 3 av 14 får väl ändå ses som en stor förändring?
– Mm.

Hur ser du på det?
–Nej, som jag så så vad jag förstår på de här personerna så är det bra kompetenser som följer med oss in nu som har en historia i föreningen och bolaget och så kompletterar vi med kunskap utifrån, men fortfarande personer som brinner för Leksands IF. Det tror jag kommer fungera alldeles bra. Sen är tanken, tänker jag, att bilda ett antal kommittéer som också kan omhänderta mycket av den kunskap som finns i och kring Leksands IF. Som kan hjälpa styrelsen att bereda olika frågeställningar och så vidare.
– Jag har förtroende för det arbete som valberedningen har gjort och att de har tagit fram ett underlag med tidigare erfarenheter men också med nya kompetenser. Min uppfattning är att vi har mycket kontinuitet och nya tillskott. Så vi kommer att eftersträva mycket kontinuitet i det kommittéarbete som vi sätter upp, såklart.

De som inte valde att ställa upp på omval. Har du pratat med dem om varför?
– Nej, det har väl valberedningen gjort, utgår jag ifrån. Det måste väl vara ett arbete och en transparens som valberedningen har mellan sig och de ledamöterna. Det har jag inte varit inblandad i.

Jag tänker mer eftersom du suttit i samma styrelse som dessa personer och att det varit relativt framgångsrikt. Om du har haft något intresse av att veta varför de inte vill fortsätta?
– Nej men det kan säkert finnas olika typer av anledningar till det, men det får de själva uttala sig om.

Men du har inte pratat med dem om det?
– Inte alla.

Du sa i en intervju med Falu Kuriren: ”“Det blir som kompetenskluster för alla olika delar i verksamheten som sedan får i uppgift att rapportera till styrelsen.”


Kan du utveckla det?
– Jag tror att vi behöver ett antal kommittéer som jobbar med olika frågeställningar och fördjupar dessa och bereder frågor till styrelsen, det är vad jag ser framför mig.

Vilka typer av kommittéer skulle det var?
– Ja, det får visa sig om det här skulle bli en realitet. Men det är ju de frågorna vi behöver jobba med i styrelsen, tänker jag.

Hur många grupper tänker du?
– Det kan jag inte säga än.

Är det här något du fått presenterat för dig eller kommer det för dig?
– Nej men det kommer från mig.

Jag förstår att allt inte är spikat, men eftersom det är din idé så skulle jag ändå vilja att du utvecklar lite kring vad du tänker dig där. Vilka typer av grupper, ungefär hur många och så vidare?
– Det vill jag inte uttala mig om än. För om det här skulle bli en realitet så måste vi få jobba fram det tillsammans, styrelsen och organisationen ihop.

Men även om du inte vill prata om det, har du en tydlig bild av hur du vill att det ska se ut?
– Ja, jag har en bild av att vi kommer behöva ha ett antal kommittéer som bereder och jobbar med ett antal frågeområden åt styrelsen.

Du sa också i den intervjun med FK att ”På det sättet som valberedningen har presenterat sitt förslag så kommer vi att jobba på en helt ny strategisk och taktisk nivå.”
På vilket sätt?
– Ja då ser jag framför mig en styrelse som gör precis det. Styrelseledamöterna jobbar med just den strategiska och taktiska nivån och är inte inne och jobbar så mycket operativt som man kanske var när jag var inne och jobbade i föreningsstyrelsen för 15 år sen. Då hade vi inte en så stor organisation som var anställd för Leksands IF. Då betydde det att styrelsearbetet också innebar en del operativt arbete som att tillsätta tränare och ungdomsledare och så vidare. Och det har vi ju idag en organisation som tillser.

Hur var det det gångna året?
– Jag har ju bara suttit i bolagsstyrelsen så det är ju bara de delarna som jag har sett. Och jag tycker att det har varit jättestor skillnad mot när jag var med för 15 år sen. Det har blivit ett mycket mer strategiskt arbete där som jag också vill fortsätta med.

Men du känner att det finns mycket att göra på det planet?
– Ja, vi har mycket att utvinna i effektivitet nu när vi speglar styrelserna och jobbar med dem tillsammans. Inte minst för organisationen som får mycket färre kontaktytor mot styrelsen jämfört med vad de haft tidigare.

Sättet som valberedningen la fram den här strategin för dig, var det viktigt för att du skulle vara ordförande?

– Ja jag tyckte att det var ett bra sätt att jobba och där har ju valberedningen tittat på andra SHL-föreningar, hur de jobbar, och sett att det här är vanligt i flera andra klubbar. Och jag tycker att det är ett modernt sätt att ta sig an ledningen och styrningen nu. Så det tycker jag känns intressant att vi tar det steget nu i Leksands IF.

Att styrelserna speglas, vad kommer det att innebära?
– Det tror jag kommer innebära att vi kan bidra till att organisationen får mer tydlighet och mer lugn och ro. De behöver bereda material till ett styrelsemöte istället för två. Det tror jag är en effektivitet och något jag vet att organisationen också välkomnar. Jag tror också att det medför att man kan bli en tajt styrelse som kan jobba ganska nära varandra och att man har förmågan att jobba på en strategisk och taktisk nivå hela vägen.

Hur ser du på tillvägagångssättet som det har kommits fram till att styrelsen ska speglas?
– Det är ju valberedningen som föreslagit det, så det får du ta med dem. Det de har beskrivit för mig är att de tittat och analyserat hur andra föreningar har jobbat och naturligtvis haft en dialog med de olika styrelseledamöterna men också med organisationen.

Uppfattar du det här som ett beslut som är taget efter dialog med personer så väl i aktiebolag som i ideella föreningen?
– Det får du fråga valberedningen om.

Har du pratat med dem om det innan?
– Valberedningen har lagt fram ett förslag till mig och hur deras arbete har sett ut på vägen dit vet inte jag i detalj. Men jag utgår ifrån att de gjort en sammanslagen analys om vad de tror är bäst utifrån det underlag som de har hämtat in från olika ställen.

Vad ser du för risker med att spegla styrelser?
– Det kommer vara viktigt att hitta de nya arbetssätten ganska fort.

Finns det någon risk att tiden inte räcker till?
– Det tror jag är tillbaka till att vi behöver hitta de nya arbetssätten ganska fort för att vara framgångsrika i det nya.

Hur mycket har ni pratat om de här kommitéerna inom den föreslagna styrelsen?
– Det är en dialog som jag har haft med valberedningen och jag utgår ifrån att de har haft en sån diskussion med var och en av ledamöterna. Men jag har ju inte pratat med alla ledamöterna än.

På Leksands IFs hemsida sa du: ”Jag har haft förmånen att jobba tillsammans med Claes Bergström under ett års tid och sett hur Leksands IF drivits i en positiv riktning ur flera aspekter. Nu är min förhoppning att tillsammans med styrelse, organisation och medlemmar få ta detta vidare mot Ett Leksands IF“.

På vilka sätt har Leksands IF drivits i en positiv riktning under Claes Bergströms ledning?
– Det jag var väldigt imponerad av är att vi har en ekonomi som är i balans, vi har en sportslig organisation av en hög och god kvalité och vi har också flera strategiska dokument på plats som inte fanns tidigare.

Här anmäler du dig till årsmötet.